Thursday, February 21, 2013

منمنمات

1
طائري
 الذي يلزم عنقيِ
 أفزعه
 ِتوحشُ  قلقي المستبد
..فطار

2
:قالت 
أنت جنتي
:قلت
ولمن
.....ناري

3

ُالشمسُ لا تعرف
ُوالفجرُ لا يعرف
ُوقوسُ قزح ٍلا يعرف
ُولا الأهرامات تعرف
وميدانُ التحرير ومقهي الحلوجي لا يعرفان
فقط
.....أنتِ تعرفين

No comments: